VILIBALD LAŠAN - mistr kominický

FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ

Frézování se s úspěchem používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr:

 • protože to vyžaduje připojovaný spotřebič – například krb, kotel na dřevoplyn, plynový kotel většího výkonu
 • protože se projevuje netěsnost komínového zdiva a je potřeba komín vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru
 • protože komín má nízkou účinnou výšku (od spotřebiče po ústí komínu)
 • protože chci použít komínový průduch pro výkonnou ventilaci provozovny
 • protože komín je zadehtovaný a vzhledem k technickému stavu jej nelze vypálit
 • protože mám jiný problém, který frézování vyřeší

Frézování komínů je rychlejší a levnější

Frézování komínů je rychlejší a levnější operace, než zbourání stávajícího komínového tělesa a postavení nového. Navíc, při použití vhodných materiálů pro vložkování získá zákazník stejnou záruku, jako u nového komínu (až 30let). Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování, trvá ve většině případů 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu.

Cena kompletní úpravy včetně vložkování dosahuje 25 - 40% nákladů na zbourání stávajícího a postavení nového kom. tělesa a nevyžaduje složitou administrativu, jako je stavební řízení.

Fréza na frézování komínů

Princip frézování

Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli. Tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a podobně.

Frézovat lze všechny průřezy - kruh, čtverec i obdélník

Frézovat lze všechny běžně používané materiály kromě kovových (plechových) vložek, vložek z glazované keramiky a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury.

Frézovat lze komíny rovné i uhýbané

Odfrézovat lze u vestavěných a přistavěných komínových těles až 1/3 síly komínového zdiva - tedy např. u běžného komínového průduchu o průměru 15cm a síle komínového zdiva 15cm, lze odebrat až 5 cm komínového zdiva a tím zvětšit průměr na 25cm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230mm. Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je nutno frézovaný komínový průduch vždy vyvložkovat. Naše firma, jako výhradní partner firmy SCHIEDEL, je připravena dodat ty nejvhodnější komínové vložky pro všechny typy spotřebičů, od spotřebičů na pevná paliva až po plynové kondenzační kotle.

Komínové průduchy, které budou použity k ventilacím, se vložkovat nemusí, vzhledem k možným netěsnostem kom. zdiva se to však doporučuje. Na každý frézovaný i vložkovaný komín vydává naše firma zdarma revizní zprávu o stavu kouřových cest. Vyfrézovaný komín nelze používat bez vyvložkování vhodným materiálem dle spotřebiče.

V ceně je vyfrézování komínového průduchu na potřebný nebo požadovaný průměr včetně vybourání a zazdění případných montážních otvorů, odnos odfrézovaného materiálu do nádob připravených zákazníkem.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů

 • komín musí být průchozí - po dohodě může za úplatu zajistit naše firma
 • musí být zajištěn přístup ke komínu shora
 • všechny místnosti v domě, jimiž prochází frézované komínové těleso musí být po dobu frézování přístupné
 • komín nesmí být lomený v úhlech větších než 15 stupňů (při větších úhlech je nutno v místě zlomu vybourat montážní otvor - zajistí naše firma)
 • zákazník bere na vědomí, že při práci se může uvnitř objektu prášit a objekt podle toho zajistí
 • zákazník odpoví na otázky uvedené v předběžné objednávce