VILIBALD LAŠAN - mistr kominický

NAFUKOVACÍ KOMÍNOVÁ VLOŽKA FURANFLEX


Potřebujete vyvložkovat obdélníkový komínový průduch?
Nelze vložkováním zmenšit stávající velikost komínového průduchu?
Je stávající komínová vložka vadná a nelze ji z komína demontovat?
Požadujete dlouhodobou životnost komínové vložky?
Máte i jiné problémy s rekonstrukcí stávajícího komína?
Použijte ve všech případech nafukovací komínovou vložku FURANFLEX!


NAFUKOVACÍ KOMÍNOVÁ VLOŽKA FURANFLEX

Nafukovací komínová vložka FURANFLEX nabízí revoluční změnu v provádění rekonstrukcí komínů vložkováním. Namísto kovu, cementu nebo keramiky je použita pro vyvložkování měkká „hadice" z umělé pryskyřice zesílené skelnými vlákny, která se namontuje vcelku do komínového průduchu, vytvaruje nafouknutím pomocí kompresoru a následně vytvrdí parou, takže výsledkem je bezespará, pevná trouba, která má podobu skelného laminátu a která odolává účinkům kondenzátů spalin a teplotám spalin až do 250 °C.

Na rozdíl od nechvalně známých nafukovacích vložek Kalefol se jedná o uzavřené komínové vložky na bázi plastů pro přímé i ohýbané komínové průduchy, od světlosti 80 mm do světlosti 400 mm, kruhového, čtvercového, obdélníkového příp. jiného průřezu. Max. délka komínové vložky není omezena.

Komínová vložka je stabilizována vnějším textilním pláštěm, který vymezuje její průřez i v případě, kdy je průřez komínového průduchu větší než požadovaný průřez komínové vložky nebo pokud jsou v průduchu kapsy nebo narušené komínové mezipřepážky. Komínová vložka je po celé výšce souvislá. Uvnitř komínové vložky Furanflex je při montáži PE rukáv, který po natlakování vzduchem a párou roztáhne komínovou vložku do velikosti, průřezu a tvaru, který ohraničuje vnější, pevný textilní plášť.

Po počátečním vytvarování (nafouknuto komínové vložky vzduchem a párou se provede její vytvrzení tlakovou párou. Ohebná komínová vložka po nějaké době (řádově 1 - 3 hod. podle délky a průřezu) vytvrdne do podoby dokonale tuhé, tvrdé a pevné vložky, která je tvarově naprosto stabilní. Vložka je určená pro odvod spalin spotřebičů na plynná a kapalná paliva, pro trvalou teplotu spalin do + 250 °C. Je certifikována i pro přetlakové spalinové cesty, pro suchý i mokrý provoz komína.

Nafukovací komínová vložka z materiálu furan je vhodná nejen pro standartní rekonstrukce stávajících jednovrstvých komínových průduchů, ale i pro rekonstrukce komínových průduchů, pro které nelze použít komínové vložky kruhové. A dále všude tam, kde nelze vložkováním zmenšit průřez stávajících komínových průduchů,- např. při převložkování poškozených komínových vložek, při vložkování komínových průduchů tvořených azbestocementovými troubami apod. A vynikající devizou je její naprostá chemická odolnost a s tím prakticky neomezená životnost.

Využitelnost plochy průřezu komínového průduchu

a) kovová kom. vložka

b) vložka Furanflex


Příklady použití nafukovacích vložek FURANFLEX

Komínový průduch velikosti 150x150 mm lze vyvložkovat kovovou komínovou vložkou (pevnou nebo ohebnou) světlosti max. 135 mm. Při vyvložkování stejného komínového průduchu nafukovací komínovou vložkou FURANFLEX získáme plochu, která odpovídá ploše kruhové komínové vložky světlosti 160 mm. Tím získáme možnost napojení spotřebiče vyššího jmenovitého výkonu. Ještě výrazněji se projeví tato výhoda u komínových průduchů čtvercového průřezu 125x125 mm, vyzděných z cihel metrického formátu. Takový průduch lze vyvložkovat ohebnou kovovou komínovou vložkou světlosti max. 100-110 mm, která obvykle nevyhoví pro odvod spalin běžných kotlů etážového vytápění příp. průtokových ohřívačů TUV apod. Pro kovovou komínovou vložku větší světlosti je nutné stávající komínový průduch v celé délce zvětšit frézováním. V případě vložkování stejného komínového průduchu nafukovací komínovou vložkou FURANFLEX získáme plochu odpovídající ploše kruhové komínové vložky světlosti 135 mm, stejně jako v případě běžného vložkování kovovou vložkou až u komínového průduchu 150x150 mm. Tato vložka již vyhoví pro odvod spalin běžných spotřebičů na plynná paliva s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu.

Komínové průduchy tvořené azbestocementovými troubami jsou z hlediska současně platných ČSN nevyhovující. Materiál těchto vložek je nevyhovující nejen s ohledem na větší nasákavost, ale především z hlediska ekologického, neboť se z něj při provozu uvolňují rakovinotvorná azbestová vlákna. Při převložkování ohebnou kovovou komínovou vložkou se zmenší průřez této AČ vložky o cca 25 % až 35 %, což v mnoha případech přináší problémy s odvodem spalin připojeného spotřebiče paliv. Nafukovací komínová vložka FURANFLEX vytvoří u azbestocementové trouby pouze nový (spalinám odolávající) povrch, prakticky bez zmenšení světlosti průřezu.

Ohebné i pevné hliníkové komínové vložky, dlouhodobě používané pro vložkování jednovrstvých komínových průduchů, postupně dožívají, materiál degraduje a stěny komínových vložek se začínají rozpadat. U ohýbaných, ale i rovných komínů tak vznikají problémy při rekonstrukci těchto komínových vložek. Ne vždy lze komínové vložky demontovat, neboť se při vyjímání z komínových průduchů trhají. Rychlejším a jednodušším řešením je opět použití nafukovacích komínových vložek FURANFLEX, kterými se ve starých vložkách vytvoří nový, dlouhodobé odolný povrch, bez nutnosti jejich demontáže.

Přetlakové a vysokopřetlakové kovové komíny určené pro odvod spalin kondenzačních kotlů, kotlů s přetlakovými hořáky příp. pro odvod spalin kogeneračních jednotek musí mít spoje opatřené těsněním. To jsou místa náchylná k poruchám, l zde je výhodné použít komínovou vložku Furanflex, která je beze spař a spojů a tudíž zde případné netěsnosti nehrozí.

Použití komínových vložek Furanflex však není vázáno pouze na komíny. Zvláštní oblastí, kde lze rovněž tuto technologii uplatnit, je vypouzdření poškozených vnitřních kanalizačních svodů (odpadá nutnost vysekání stávající kanalizace spojená s mnoha problémy) nebo VZT šachet.

Technologie vložkování komínových průduchů nafukovací komínovou vložkou FURANFLEX pochází z Maďarska a byla úspěšně exportována do všech severských zemí, Francie, Itálie, Švýcarska, Rakouska, Litvy atd., kde se již několik let dále úspěšně rozvíjí.

Zkušenosti z technologií FURANFLEX

Zavedení technologie na trh v Evropě:
rok 1999
Do konce r. 2002 vyvložkováno:
cca. 150 km
Největší rozměry vložky FURANFLEX:
výška 52 m, průměr 500 mm, váha 310 kg

FURANFLEX je certifikován v následujících zemích:

Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Pobaltské státy, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko. V dalších zemích probíhá certifikace v současné době.

Výhody technologie FURANFLEX

 • Odolnost proti teplu a chladu
 • Odolnost proti korozi
 • Vytvaruje se podle tvaru komínové cesty
 • Lehká instalace do komínu
 • Výběr průměrů od 80 mm do 500 mm
 • Možnost různých průměry u jedné vložky
 • Průřez libovolného tvaru
 • Neomezená délka
 • Vložka v jednom kuse, bez spojek
 • Tenká stěna Hladký vnitrní povrch
 • Tepelně izolační Vysoká mechanická pevnost
 • Zlepšuje tah Nízká specifická hmotnost
 • Instalace bez nutnosti bourání zdí
 • Krátká doba instalace Lehká práce 

Výhody pro zákazníka

 • Instalace vložky zabere jen několik hodin
 • Bez nutnosti bourání zdiva
 • Čistá práce
 • Dlouhá a bezpečná životnost
 • Lepší funkčnost kotlů
 • Nižší náklady na energii

Technická data FURANFLEXU

TEPLOTA SPALIN
do 250°C
ODOLNOST VŮČI NÍZKÝM TEPLOTÁM
- 50°C
PALIVO
olej nebo plyn
TLOUŠŤKA VLOŽKY
2,0 mm
PRŮMĚRY
80-500 mm
DÉLKA VLOŽKY
až 60 m
SPECIF. HMOTNOST
I,5g/cm3
SÍLA V TAHU
400 N/mm2
ODOLNOST PROTI KOROZI
do 12 pH
TEPELNÁ VODIVOST
0,4 W/m,K
KOEF. TEPELNÉ ROZTAŽITELNOSTI
24,10 m/m K
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
bez nebezpečí mezi 100-600°C